leeftijd t/m jaar

Kinderarbeid

De arbeidsinspectie heeft regels opgesteld voor kinderen die willen werken. Deze regels gelden voor veel producties.
 

In Nederland en België bestaan regels voor kinderen die willen werken. Dit is in een wet geregeld zodat kinderen nooit te veel of te zwaar werk verrichten. Als een kind jonger dan 13 jaar meewerkt aan een filmproductie, tv-programma, modeshow of bijvoorbeeld een musical moet er een ontheffing worden aangevraagd bij de Arbeidsinspectie.

REGELS IN NEDERLAND

Zowel de producent als de ouders of verzorgers zijn verantwoordelijk voor het naleven van de regels. Bij overtredingen kan de Arbeidsinspectie niet alleen de werkgever een boete opleggen, maar ook de ouders of verzorgers van het kind. Uitgebreide informatie over deze wet is te vinden op de website van de arbeidsinspectie, te bereiken via www.arbeidsinspectie.nl.

De eisen die gesteld worden door de Nederlandse Arbeidsinspectie om een ontheffing voor zogenaamde "kunstkinderen" te verlenen zijn in het kort:

KINDEREN TOT 7 JAAR:
Voor één en hetzelfde kind kan, tot het kind 7 jaar is, elk jaar vier keer en bij serieproducties acht keer een ontheffing worden verleend.  Kinderen moeten zowel voor, tijdens als na de voorstelling door een deskundige worden begeleid. Per dag mag maximaal vier uur worden gewerkt tussen 08.00 uur en 19.00 uur.

KINDEREN TUSSEN 7 EN 13 JAAR:
De arbeidsinspectie kan een ontheffing verlenen voor maximaal 12 optredens per jaar. Een kind mag hooguit 3 keer in één week aan een uitvoering meewerken. Zowel voor, tijdens en na de uitvoering moeten de kinderen door een deskundige worden begeleid. Er mag tussen 08.00 uur en 23.00 uur maximaal 4 uur gewerkt worden.

Alleen wanneer het gaat om serieproducties kan een ontheffing voor 24 optredens per jaar worden verleend.  Het kind mag dan niet meer dan 7 uur per dag en 12 uur per week werken. Het kind mag tot uiterlijk 23.00 uur optreden en moet daarna minimaal 14 uur rust hebben.
Voor kinderen ouder dan 13 jaar zijn de regels wat soepeler.